Wydawca

Marquard Publishing Sp. z o.o.


ul. Wilcza 50/52 00-679 Warszawa
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  KRS: 0000022276, NIP: 527-17-38-737, Kapitał Zakładowy:  305 550.00

 

Prezes Zarządu: Iwona Kossmann

Reklama